Bıçak izinin hazırlanması baskı öncesi işlemlerin kritik noktalarından biridir. Yapılacak baskının bıçak ile uyuşması, doğru katlama ve kesim yerlerinin ayarlanması, katlama kalitesi ve ürünün ebatlama yapılacak kartona doğru yerleşiminin sağlanması tüm kaliteye etki eden bir konudur. Pilyaj, perforaj, ve pencerelerin doğru konumlanması ve kalitesi de bıçak izi çalışmasında belirlenir.Müşterilerimizin fabrikalarında paketleme aşamasında kutularının kullanım ve paketleme hızına ve kalitesine en çok tesir eden konulardandır. Bu açıdan bıçak izi tasarımı çok önemlidir. Hazırlanacak kutular tecrübeli bıçak tasarım usta ve teknisyenleri tarafından kontrol edilir. Bıçak tasarımı bitmiş kutuya ait plotter kesim makinelerinde örnek kutu kesimi yapılır. Katlama, geçme oturma, ve tüm diğer özellikleri test edilen bıçak tasarımı bitince grafik hazırlık çalışmaları devam eder.