Baskı öncesi birçok hazırlık aşamasından geçerek üretime hazır hale gelen karton kutu siparişleri, mutlaka son bir kontrol için müşteriye gönderilir. Yapılan çalışmaların dışarından bir göz ile incelenmesi, oluşabilecek her türlü hatayı önlemek için çok önemlidir. Bazen binlerce bazen yüz binlerce üretimi yapılan kutularda yapılacak en ufak bir yazım, renk, yerleşim veya tasarım hataları, çok büyük miktarlarda ürünün kullanılamamasına sebep olabilmektedir.

Kontrol için dijital olarak hazırlanmış dosyalarımız müşterimize ulaştırılır ve yazılı teyidi alınana kadar iş üretim planlamasına sevk edilmez.

Yeni tasarımlarda, ya da ilk defa üretimi tarafımızdan yapılacak işlerde, özellikle renklerin ve hatta bir çok zaman bizzat kutunun kesilmiş ve katlanmış şekli ile son halinin kontrollerini yapmak önemli bir gerekliliktir.

Bu işlemler için kromalin çıktı bünyemizdeki makinelerimiz ile alınarak müşterimiz ile paylaşılır. CIP4 baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası entegrasyon sistemimiz Fogra 39 renk yönetim sistemimiz sayesinde, yapılan üretim aşamasındaki renk değerleri, kromalin baskı ile neredeyse birebir örtüşmektedir. Bu sebeple müşterilerimiz kontrollerini kromalin üzerinden rahatlıkla yapabilmektedir.

Kutu tasarımında ve ölçülerinde değişiklikler var ise bu ürünlerin, ve tamamen yeni tasarım olan ürünlerin kutu numunesinin hazırlanarak müşteri tarafından testinin yapılması önemlidir. Bu test sayesinde belirlenen ölçülerin kutunun içine yerleşecek ürüne tam olarak uyup uymadığı ve kapak ve diğer kutu özelliklerinin doğruluğu tespit edilir.